Εφαρμόζονται διεθνώς αναγνωρισμένα συστήματα διαχείρισης που πιστοποιούνται από το Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) τα οποία αφορούν στην ποιότητα, την ασφάλεια τροφίμων, το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια:

  • Διαχείριση Ποιότητας (πιστοποίηση ISO 9001)
  • Πρότυπο Ασφάλειας Τροφίμων (FSSC 22000),
    Σύστημα HACCP (Ανάλυση Κίνδυνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου)
  • Περιβαλλοντική Διαχείριση (πιστοποίηση ISO 14001)
  • Πιστοποίηση από το Alliance Water Stewardship (AWS)
  • Πιστοποίηση Εργασιακή Υγεία και Ασφάλεια (OHSAS 18001)

H παρουσίαση περιγράφει συνοπτικά τα βασικά βήματα παραγωγής των προιόντων μας γάλακτος και δεν εμπεριέχει όλες τις λεπτομέρειες της διαδικασίας.